Trang chủ Hàng có sẵn

 

 

  • bien tan bien-tan-song-nguyen.jpg
  • bien tan dong-co-dien-song-nguyen.jpg
  • bien tan linh-kien-khi-nen-song-nguyen.jpg
  • bien tan motor-dien-song-nguyen.jpg
  • bien tan thiet-bi-tu-dong-hoa-song-nguyen.jpg

Hàng có sẵn

Sản phẩm luôn sẵn sàng để đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng, để đặt hàng vui lòng gọi 0938 60 42 60

Biến tần Danfoss

Biến tần FC51 Series

FC-051P2K2T4

Mã: FC-051PK75S2, 1 pha, 0,75kw

Tình trạng: Còn hàng

Order Code: 132F0003

FC-051P1K5S2

Mã: FC-051P1K5S2,1 pha, 1,5kw

Tình trạng: Còn hàng

Order Code: 132F0005

FC-051P2K2S2

Mã: FC-051P2K2S2,1 pha, 1,5kw

Tình trạng: Còn hàng

Order Code: 132F0007

FC-051PK75T4

Mã: FC-051PK75T4 ,3 pha, 0.75kw

Tình trạng: Còn hàng

Order Code: 132F0018

FC-051P2K2S2

Mã: FC-051P1K5T4, 3 pha, 1.5kw

Tình trạng: Còn hàng

Order Code: 132F0020


FC-051P4K0T4

Mã: FC-051P4K0T4, 3 pha, 4kw

Tình trạng: Còn hàng

Order Code: 132F0026

FC-051P2K2T4

Mã: FC-051P2K2T4, 3 pha, 2.2kw

Tình trạng: Còn hàng

Order Code: 132F0022


FC-051P5K5T4

Mã: FC-051P5K5T4, 3 pha, 5.5kw

Tình trạng: Còn hàng

Order Code: 132F0028

FC-051P7K5T4

Mã: FC-051P7K5T4, 3 pha, 7.5kw

Tình trạng: Còn hàng

Order Code: 132F0030

FC-051P11KT4

Mã: FC-051P11KT4, 3 pha, 11kw

Tình trạng: Còn hàng

Order Code: 132F0058

FC-051P15KT4

Mã: FC-051P15KT4, 3 pha, 15kw

Tình trạng: Còn hàng

Order Code: 132F0059

FC-051P18KT4

Mã: FC-051P18KT4, 3 pha, 18.5kw

Tình trạng: Còn hàng

Order Code: 132F0060

FC-051P22KT4

Mã: FC-051P22KT4, 3 pha, 22kw

Tình trạng: Còn hàng

Order Code: 132F0061

 

Biến tần FC360 Series

FC-360Q18KT4

Mã:  FC-360HK75T4, 0,75kw

Tình trạng: Còn hàng

Order Code: 134F2972

FC-360H7K5T4

Mã: FC-360H1K5T4, 1,5kw

Tình trạng: Còn hàng

Order Code: 134F2974

FC-360H7K5T4

Mã: FC-360H2K2T4, 3pha, 2,2kw

Tình trạng: Còn hàng

Order Code: 134F2975

FC-360H3K0T4

Mã: FC-360H3K0T4, 3pha, 3kw

Tình trạng: Còn hàng

Order Code: 134F2976

FC-360H4K0T4

Mã: FC-360H4K0T4, 3pha, 4kw

Tình trạng: Còn hàng

Order Code: 134F2977

FC-360H5K5T4

Mã: FC-360H5K5T4, 3pha, 5,5kw

Tình trạng: Còn hàng

Order Code: 134F2978

FC-360H7K5T4

Mã: FC-360H7K5T4, 3pha, 7,5kw

Tình trạng: Còn hàng

Order Code: 134F2979

FC-360Q11KT4

Mã: FC-360Q11KT4, 3pha, 11kw

Tình trạng: Còn hàng

Order Code: 134F3027

FC-360Q15KT4

Mã: FC-360Q15KT4, 3pha, 15kw

Tình trạng: Còn hàng

Order Code: 134F3028

FC-360Q18KT4

Mã: FC-360Q18KT4, 3pha, 18kw

Tình trạng: Còn hàng

Order Code: 

FC-360Q22KT4

Mã: FC-360Q22KT4, 3pha, 22kw

Tình trạng: Còn hàng

Order Code: 134F3030

FC-360Q30KT4

Mã: FC-360Q30KT4, 3pha, 30kw

Tình trạng: Còn hàng

Order Code: 134F3031

FC-360Q37KT4

Mã: FC-360Q37KT4, 3pha, 37kw

Tình trạng: Còn hàng

Order Code: 134F3032

FC-360Q45KT4

Mã: FC-360Q45KT4, 3pha, 45kw

Tình trạng: Còn hàng

Order Code: 134F3033

FC-360Q22KT4

Mã: FC-360Q55KT4, 3pha, 55kw

Tình trạng: Còn hàng

Order Code: 134F3034

FC-360Q75KT4

Mã: FC-360Q75KT4, 3pha, 75kw

Tình trạng: Còn hàng

Order Code: 134F3035

FC-360H75KT4

FC-360H75KT4 3pha 75kw tải nặng

Tình trạng: Còn hàng

Order Code: 134F2988

FC-360H7K5T4

FC-360H1K5T4 , 3pha, 1,5kw có card profibus

Tình trạng: Còn hàng

Order Code: 134F2993

 

Biến tần FC102 Series

FC-102P90KT4

Mã: FC-102P90T4 , 3pha, 90kw

Tình trạng: Còn hàng

Order Code: 131F5448

FC-102N110T4

Mã: FC-102N110T4, 3pha, 110kw

Tình trạng: Còn hàng

Order Code: 134F0374

FC-102N160T4

Mã: FC-102N160T4 , 3pha 160kw

Tình trạng: Còn hàng

Order Code: 134F0383

FC-102N250T4

Mã: FC-102N250T4 , 3 pha 250kw

Tình trạng: Còn hàng

Order Code: 134F0530

 

Biến tần FC302 Series

FC-302PK75T2 131B0300

Mã: FC-302PK75T2EH20H2 , 1pha, 0,75kw

Tình trạng: Còn hàng

Order Code: 131B0300

FC-302PK75T2 131H7221

Mã: FC-302PK75T2EH20H2 , 1pha, 0,75kw có card profibus

Tình trạng: Còn hàng

Order Code: 131H7221

Thiết bị khí nén Chanto

ACE20-50

Mã: ACE 20-50

SL: 1 cái Đơn giá: 714.000 VNĐ

Xi lanh tròn nhỏ gọn series AC Ø 20, dài 50 mm

ACM25-250

Mã: ACM 25-250

SL2 cái Đơn giá: 494.000 VNĐ

Xi lanh tròn nhỏ gọn series AC Ø 25, dài 250 mm

ACM25-300

Mã: ACM 25-300

SL: 2 cái Đơn giá: 536.000 VNĐ

Xi lanh tròn nhỏ gọn series AC Ø 25, dài 300 mm

DH10-20

Mã: DH 10-20

SL: 4 cái Đơn giá: 1.570.000 VNĐ

Xi lanh trượt series DHØ 10, dài 20 mm

AFMA20x220

Mã: AFMA20x220

SL: 4 cái Đơn giá: 601.000 VNĐ

Xi lanh tròn nhỏ gọn series AF Ø 20, dài 220 mm

DH10-15

Mã: DH 10-15

SL: 10 cái Đơn giá: 1.656.000 VNĐ

Xi lanh trượt series DHØ 10, dài 15 mm

DH10-30

Mã: DH 10-30

SL2 cái Đơn giá: 1.897.000 VNĐ

Xi lanh trượt series DH Ø 10, dài 30 mm

DH16-20

Mã: DH 16-20

SL: 2 cái Đơn giá: 1.466.000 VNĐ

Xi lanh trượt series DH Ø 16, dài 20 mm

DH16-30

Mã: DH 16-30

SL12 cái Đơn giá: 1.437.000 VNĐ

Xi lanh trượt series DHØ 16, dài 30 mm

DH16-40

Mã: DH 16-40

SL1 cái Đơn giá: 1.362.000 VNĐ

Xi lanh trượt series DH Ø 16, dài 40 mm

DH16-50

Mã: DH 16-50

SL4 cái Đơn giá: 1.596.000 VNĐ

Xi lanh trượt series DH Ø 16, dài 50 mm

DE20-75

Mã: DE 20-75

SL15 cái Đơn giá: 2.056.000 VNĐ

Xi lanh dẫn hướng thiết bị trượt series DE, Ø 20, dài 75 mm

DE-25-175

Mã: DE 25-175

SL: 3 cái Đơn giá: 2.620.000 VNĐ

Xi lanh dẫn hướng series DE, Ø 25, dài 175 mm

DXSM16-100

Mã: DXSM 16-100

SL1 cái Đơn giá: 1.059.000 VNĐ

Xi lanh dẫn hướng series DXSM Ø 16, dài 100 mm

KHQ20+TH-F9B+  TD11046

Mã: KHQ20+TH-F9B+ TD11046

SL8 cái Đơn giá: 1.877.000 VNĐ

Xi lanh kẹp series KHQ, Ø 20                              .

KHZ16

Mã: KHZ16+TH-F9B+TD11046

SL1 cái Đơn giá: 1.352.000 VNĐ

Xi lanh kẹp series KHZ, Ø 16

MB16-150

Mã: MB 16-150

Tình trạng: Hết hàng

Xi lanh tiêu chuẩn series MB Ø 16, dài 150 mm

MB16-175

Mã: MB 16-175

SL2 cái Đơn giá: 580.000 VNĐ

Xi lanh tiêu chuẩn series MB Ø 16, dài 175 mm

MB-20-190

Mã: MB 20-190

SL: 6 cái Đơn giá: 921.000 VNĐ

Xi lanh tiêu chuẩn series MB Ø 20 dài 190 mm

MB-20-220

Mã: MB 20-220

SL 8 cái Đơn giá: 832.000 VNĐ

Xi lanh tiêu chuẩn series MB Ø 20 dài 220 mm

MSR-20-100

Mã: MSR 20-100

SL1 cái Đơn giá: 840.000 VNĐ

Xi lanh tiêu chuẩn series MSR Ø 20, dài 220 mm

MH-R-16

Mã: MH-R-16

SL1 cái Đơn giá: 2.181.000 VNĐ

Xi lanh MH-R-16

JUR20x10

Mã: JUR20X10 + TDA93

SL1 cái Đơn giá: 516.000 VNĐ

Xi lanh nhỏ gọn series JUR, Ø 20

JUR20x20

Mã: JUR20X20 + TDA93

SL1 cái Đơn giá: 528.000 VNĐ

Xi lanh nhỏ gọn series JUR, Ø 20

RA16-180-TA-22-2

Mã: RA 16-180 TA-22-2

SL1 cái Đơn giá: 1.479.000 VNĐ

Xi lanh xoay series RA, Ø 16, góc xoay: 180 độ

VSY5120-D24L

Mã: VSY5120-D24L

SL33 cái Đơn giá: 497.000 VNĐ

Van điện từ 5 cổng, 1 solenoid,  24V DC

VSY520-M5

Mã: VSY520-M5

SL5 cái Đơn giá: 187.000 VNĐ

Đế van điện từ 5 cổng, 1 solenoid,  24V DC

ZCCA-04-M5

Mã: ZCCA-04-M5

SL10 cái Đơn giá: 60.000 VNĐ

Van tiết lưu ZCCA, Ø 4, M5

ZCCA-06-M5

Mã: ZCCA-06-M5

SL36 cái Đơn giá: 66.000 VNĐ

Van tiết lưu ZCCA, Ø 6, M5

ZCCA-06-01

Mã: ZCCA-06-01

SL273 cái Đơn giá: 54.000 VNĐ

Van tiết lưu ZCCA, Ø 6 (M9.6)

ZCCA-06-02

Mã: ZCCA-06-02

SL: 38 cái Đơn giá: 56.000 VNĐ

Valve tiết lưu ZCCA, Ø 6 (1/4'')

ZCU-08

Mã: ZCU-08

SL11 cái Đơn giá: 88.000 VNĐ

Van tiết lưu thẳng ZCU-08

ZPC-04-01

Mã: ZPC-04-01

SL9 cái Đơn giá: 14.000 VNĐ

Đầu nối khí nén - Fitting ZPC, Ø 4

ZPC-06-M5

Mã: ZPC-06-M5

SL538 cái Đơn giá: 14.000 VNĐ

Đầu nối khí nén - Fitting ZPC, Ø 6

ZPC-06-01

Mã: ZPC-06-01

SL26 cái Đơn giá: 15.000 VNĐ

Đầu nối khí nén - Fitting ZPC, Ø 6 (1/8'')

ZPC-06-02

Mã: ZPC-06-02

SL80 cái Đơn giá: 16.000 VNĐ

Đầu nối khí nén - Fitting ZPC, Ø 6 (1/4'')

ZPC-08-02

Mã: ZPC-08-02

SL34 cái Đơn giá: 16.000 VNĐ

Đầu nối khí nén - Fitting ZPC, Ø 8 (1/4'')

ZPC-10-02

Mã: ZPC-10-02

SL16 cái Đơn giá: 19.000 VNĐ

Đầu nối khí nén - Fitting ZPC, Ø 10 (1/4'')

ZPOC-06-M5

Mã: ZPOC-06-M5

SL16 cái Đơn giá: 18.000 VNĐ

Đầu nối khí nén - Fitting ZPOC, Ø 6, M5

ZPOC-06-01

Mã: ZPOC-06-01

SL18 cái Đơn giá: 15.000 VNĐ

Đầu nối khí nén - Fitting ZPOC, Ø 6

ZPLM-08-02

Mã: ZPLM-08-02

SL24 cái Đơn giá: 19.000 VNĐ

Đầu nối khí nén - Fitting ZPLM, Ø 8

ZPLM-06-01

Mã: ZPLM-06-01

SL46 cái Đơn giá: 18.000 VNĐ

Đầu nối khí nén - Fitting ZPLM, Ø 6

ZPY-06

Mã: ZPY-06

SL33 cái Đơn giá: 37.000 VNĐ

Đầu nối chữ ZPY-Ø 6

ZPE-06

Mã: ZPE-06

SL16 cái Đơn giá: 24.000 VNĐ

Đầu nối chữ ZPE, Ø 6

SV01B

Mã: SV01B

SL38 cái Đơn giá: 21.000 VNĐ

Giảm thanh bằng nhựa SV01B (1/8'')

SV02B

Mã: SV02B

SL4 cái Đơn giá: 41.000 VNĐ

Giảm thanh bằng nhựa SV02B (1/4'')

SU01

Mã: SU01

SL10 cái Đơn giá: 13.000 VNĐ

Giảm thanh bằng đồng SU01 (1/8'')

SU02

Mã: SU02

SL64 cái Đơn giá: 14.000 VNĐ

Giảm thanh bằng đồng SU02 (1/4'')

ST02

Mã: ST02

SL70 cái Đơn giá: 13.000 VNĐ

Giảm thanh bằng đồng ST02 (1/4'')

SA0806-1

Mã: SA0806-1

SL10 cái Đơn giá: 361.000 VNĐ

Giảm chấn thủy lực series SA

SA0806-2

Mã: SA0806-2

SL10 cái Đơn giá: 361.000 VNĐ

Giảm chấn thủy lực series SA

FC-1008T

Mã: FC-1008T

SL31 cái Đơn giá: 187.000 VNĐ

Floating Joint

TA-22

Mã: TA-22

SL95 cái Đơn giá: 81.000 VNĐ

Cảm biến TA-22

TE-Y59A

Mã: TE-Y59A

SL2 cái Đơn giá: 111.000 VNĐ

Cảm biến TE-Y59A

TG-C73

Mã: TG-C73

SL8 cái Đơn giá: 103.000 VNĐ

Cảm biến TG-C73

UT-22

Mã: UT-22

SL54 cái Đơn giá: 111.000 VNĐ

Cảm biến UT-22

Hàng khuyến mãi đợt 2

Encoder E50S8-1024-6-L-5

Mã: E50S8-1024-6-L-5

Tình trạng: Khuyến mãi, 2 cái

BỘ MÃ HÓA VÒNG QUAY AUTONICS

Encoder E50S8-5000-3-T-24

Mã: E50S8-5000-3-T-24

Tình trạng: Khuyến mãi, 1 cái

BỘ MÃ HÓA VÒNG QUAY AUTONICS

Encoder E50S8-8000-3-T-24

Mã: E50S8-8000-3-T-24

Tình trạng: Khuyến mãi, 1 cái

BỘ MÃ HÓA VÒNG QUAY AUTONICS

HMI GT1685M-STBD

Mã: HMI_GT1685M-STBD

Tình trạng: Khuyến mãi 1 cái

Màn hình HMI Mitsubishi 12"

FX3U-32MR

Mã: FX3U-32MR/ES-A

Tình trạng: Khuyến mãi 1 cái

PLC Mitsubishi

FX3U-485ADP-MB

Mã: FX3U-485ADP-MB

Tình trạng: Khuyến mãi 1 cái

Khối mở rộng PLC
Mitsubishi PLC Expansion Module

FX3U-2HC

Mã: FX3U-2HC

Tình trạng: Khuyến mãi 1 cái

Bộ đếm tốc độ cao 2 kênh
High speed counter module, 2 channel

Contactor A210-30-11

Mã: A210-30-11

Tình trạng: Khuyến mãi 1 cái

Contactor

MCB S802S

Mã: S802S

Tình trạng: Khuyến mãi 1 cái

MCB ABB
Oder code: 2CCS862001R0204

Bien tan CIMR-AT4A0038FAA

Mã: CIMR-AT4A0038FAA

Tình trạng: Khuyến mãi 2 cái

Biến tần Yaskawa 18,5kw

Motor 132YS-K15FWJ153 18.5kw 1

Mã: 132YS-K15FWJ153

Tình trạng: Khuyến mãi 2 cái

Motor đồng bộ xoay chiều NINGBO
Permanent Magnet AC Synchronous Motor 18.5kw

 

Hàng khuyến mãi

Motors 2P

091101-ASA 1

Mã: 091101-ASA

Tình trạng: Khuyến mãi, 3 cái

M2QA 90S2A_3GQA 091101-ASA (1.5kW, 2P, B3)

111301-ASA

Mã: 111301-ASA

Tình trạng: Khuyến mãi, 4 cái

M2QA 112M2A_3GQA 111301-ASA (4kW, 2P, B3)

M2QA-71M2A 3GQA-071301-BSA

Mã: 071301-BSA

Tình trạng: Khuyến mãi, 5 cái

M2QA 71M2A_3GQA 071301-BSA (0.37kW, 2P, B5)

M2QA-90S2A 3GQA-091101-BSA

Mã: 091101-BSA

Tình trạng: Khuyến mãi 7 cái

M2QA 90S2A_3GQA 091101-BSA (1.5kW, 2P, B5)

M2QA-90L2A 3GQA-091501-BSA

Mã: 091501-BSA

Tình trạng: Khuyến mãi 4 cái

M2QA 90L2A_3GQA 091501-BSA (2.2kW, 2P, B5)

M2QA-71M2A 3GQA-071301-BSA

Mã: 161302-BDA

Tình trạng: Khuyến mãi 2 cái

M2QA 160M2B_3GQA 161302-BDA (15kW, 2P, B5)

M2QA-100L2A 3GQA-101501-BSA

Mã: 101501-BSA

Tình trạng: Khuyến mãi 5 cái

M2QA 100L2A_3GQA 101501-BSA (3kW, 2P, B5)

081302-BSA

Mã: 081302-BSA

Tình trạng: Khuyến mãi 2 cái

M2QA 80M2B_3GQA 081302-BSA (1.1kW, 2P, B5)

 

Moto 4P

092101-ASA

Mã: 092101-ASA

Tình trạng: Khuyến mãi 3 cái

M2QA 90S4A_3GQA 092101-ASA (1.1kW, 4P, B3)

102501-ASA

Mã: 102501-ASA

Tình trạng: Khuyến mãi 4 cái

M2QA 100L4A_3GQA 102501-ASA (2.2kW, 4P, B3)

M2QA-71M4B 3GQA-072302-BSA

Mã: 072302-BSA

Tình trạng: Khuyến mãi 15 cái

M2QA 71M4B_3GQA 072302-BSA (0.37kW, 4P, B5)

3GGP092030-ASH-M3GP90SLC

Mã: 3GGP092030-ASH

Tình trạng: Khuyến mãi 1 cái

Motor chống cháy nổ M3GP90SLC_3GGP092030-ASH  (1.5 kW, 4P, B3)

 

Motors 6P

093101-ASA

Mã: 093101-ASA

Tình trạng: Khuyến mãi 4 cái

M2QA 90S6A_3GQA 093101-ASA (0.75 kW,6P,B3)

133101-ASA

Mã: 133101-ASA

Tình trạng: Khuyến mãi 2 cái

M2QA 132S6A_3GQA 133101-ASA (3 kW, 6P, B3)

133301-ASA

Mã: 133301-ASA

Tình trạng: Khuyến mãi 3 cái

M2QA 132M6A_3GQA 133301-ASA (4 kW, 6P, B3)

133302-ASA

Mã: 133302-ASA 

Tình trạng: Khuyến mãi 3 cái

M2QA 132M6B_3GQA 133302-ASA (5.5 kW, 6P, B3)

M2QA-90S6A 3GQA-093101-BSA

Mã: 093101-BSA

Tình trạng: Khuyến mãi 1 cái

M2QA 90S6A_3GQA 093101-BSA (0.75 kW, 6P, B5)

M2QA-100L6A 3GQA-103501-BSA

Mã: 103501-BSA

Tình trạng: Khuyến mãi 2 cái

M2QA 100L6A_3GQA 103501-BSA (1.5 kW, 6P, B5) (1 BDA, 1 BSA)

M2QA-132M6B 3GQA-133302-BSA

Mã: 133302-BSA

Tình trạng: Khuyến mãi 1 cái

M2QA 132M6B_3GQA 133302-BSA (5.5 kW, 6P, B5)

 

Biến Tần

ACS550-01-08A8-4 new

Mã: ACS550

Tình trạng: Khuyến mãi 2 cái

Biến tần ABB ACS550 (ACS550-01-08A8-4) - 3P/380V - 4kW

ACS310-03E-13A8-4 5.5kw

Mã: ACS310

Tình trạng: Khuyến mãi 5 cái

Biến tần ABB ACS310 (ACS310-03E-13A8-4) - 3P/380V - 5.5kW

 
Encoder E50S8-1024-6-L-5

Mã: E50S8-1024-6-L-5

Tình trạng: Khuyến mãi, 2 cái

BỘ MÃ HÓA VÒNG QUAY AUTONICS

Encoder E50S8-5000-3-T-24

Mã: E50S8-5000-3-T-24

Tình trạng: Khuyến mãi, 1 cái

BỘ MÃ HÓA VÒNG QUAY AUTONICS

Encoder E50S8-8000-3-T-24

Mã: E50S8-8000-3-T-24

Tình trạng: Khuyến mãi, 1 cái

BỘ MÃ HÓA VÒNG QUAY AUTONICS

HMI GT1685M-STBD

Mã: HMI_GT1685M-STBD

Tình trạng: Khuyến mãi 1 cái

Màn hình HMI Mitsubishi 12"

FX3U-32MR

Mã: FX3U-32MR/ES-A

Tình trạng: Khuyến mãi 1 cái

PLC Mitsubishi

FX3U-485ADP-MB

Mã: FX3U-485ADP-MB

Tình trạng: Khuyến mãi 1 cái

Khối mở rộng PLC
Mitsubishi PLC Expansion Module

FX3U-2HC

Mã: FX3U-2HC

Tình trạng: Khuyến mãi 1 cái

Bộ đếm tốc độ cao 2 kênh
High speed counter module, 2 channel

Contactor A210-30-11

Mã: A210-30-11

Tình trạng: Khuyến mãi 1 cái

Contactor

MCB S802S

Mã: S802S

Tình trạng: Khuyến mãi 1 cái

MCB ABB
Oder code: 2CCS862001R0204

Bien tan CIMR-AT4A0038FAA

Mã: CIMR-AT4A0038FAA

Tình trạng: Khuyến mãi 2 cái

Biến tần Yaskawa 18,5kw

Motor 132YS-K15FWJ153 18.5kw 1

Mã: 132YS-K15FWJ153

Tình trạng: Khuyến mãi 2 cái

Motor đồng bộ xoay chiều NINGBO
Permanent Magnet AC Synchronous Motor 18.5kw

 

Hệ thống bơm điều áp

BDA-02-2K2-01-1K5

Mã: BDA-02-2K2-01-1K5

Tình trạng: Khuyến mãi 1 cái

Hệ thống bơm điều áp, model BDA, điều khiển 2 bơm chính công suất 2.2kW và 1 bơm phụ công suất 1.5kW

Hệ thống tủ bơm

Hệ thống bơm điều áp

BDA-02-2K2-01-1K5

Mã: BDA-02-2K2-01-1K5

Tình trạng: Khuyến mãi 1 cái

Hệ thống bơm điều áp, model BDA, điều khiển 2 bơm chính công suất 2.2kW và 1 bơm phụ công suất 1.5kW

Biến tần Danfoss VLT® M...
Với một loạt loạt cải tiến mới, đ...
Song Nguyên chân thành cảm ơn Quý khách h...

Hỗ trợ khách hàng

Hotline: 0938 60 42 60

Email: info@songnguyen.vn

Đăng ký nhận tin

Email*:
Họ & tên:
Điện thoại:

Subscribe RSS