Trang chủ Hàng có sẵn Biến tần Danfoss
  • bien tan bien-tan-song-nguyen.jpg
  • bien tan dong-co-dien-song-nguyen.jpg
  • bien tan linh-kien-khi-nen-song-nguyen.jpg
  • bien tan motor-dien-song-nguyen.jpg
  • bien tan thiet-bi-tu-dong-hoa-song-nguyen.jpg

Biến tần Danfoss

Biến tần FC51 Series

FC-051P2K2T4

Mã: FC-051PK75S2, 1 pha, 0,75kw

Tình trạng: Còn hàng

Order Code: 132F0003

FC-051P1K5S2

Mã: FC-051P1K5S2,1 pha, 1,5kw

Tình trạng: Còn hàng

Order Code: 132F0005

FC-051P2K2S2

Mã: FC-051P2K2S2,1 pha, 1,5kw

Tình trạng: Còn hàng

Order Code: 132F0007

FC-051PK75T4

Mã: FC-051PK75T4 ,3 pha, 0.75kw

Tình trạng: Còn hàng

Order Code: 132F0018

FC-051P2K2S2

Mã: FC-051P1K5T4, 3 pha, 1.5kw

Tình trạng: Còn hàng

Order Code: 132F0020


FC-051P4K0T4

Mã: FC-051P4K0T4, 3 pha, 4kw

Tình trạng: Còn hàng

Order Code: 132F0026

FC-051P2K2T4

Mã: FC-051P2K2T4, 3 pha, 2.2kw

Tình trạng: Còn hàng

Order Code: 132F0022


FC-051P5K5T4

Mã: FC-051P5K5T4, 3 pha, 5.5kw

Tình trạng: Còn hàng

Order Code: 132F0028

FC-051P7K5T4

Mã: FC-051P7K5T4, 3 pha, 7.5kw

Tình trạng: Còn hàng

Order Code: 132F0030

FC-051P11KT4

Mã: FC-051P11KT4, 3 pha, 11kw

Tình trạng: Còn hàng

Order Code: 132F0058

FC-051P15KT4

Mã: FC-051P15KT4, 3 pha, 15kw

Tình trạng: Còn hàng

Order Code: 132F0059

FC-051P18KT4

Mã: FC-051P18KT4, 3 pha, 18.5kw

Tình trạng: Còn hàng

Order Code: 132F0060

FC-051P22KT4

Mã: FC-051P22KT4, 3 pha, 22kw

Tình trạng: Còn hàng

Order Code: 132F0061

 

Biến tần FC360 Series

FC-360Q18KT4

Mã:  FC-360HK75T4, 0,75kw

Tình trạng: Còn hàng

Order Code: 134F2972

FC-360H7K5T4

Mã: FC-360H1K5T4, 1,5kw

Tình trạng: Còn hàng

Order Code: 134F2974

FC-360H7K5T4

Mã: FC-360H2K2T4, 3pha, 2,2kw

Tình trạng: Còn hàng

Order Code: 134F2975

FC-360H3K0T4

Mã: FC-360H3K0T4, 3pha, 3kw

Tình trạng: Còn hàng

Order Code: 134F2976

FC-360H4K0T4

Mã: FC-360H4K0T4, 3pha, 4kw

Tình trạng: Còn hàng

Order Code: 134F2977

FC-360H5K5T4

Mã: FC-360H5K5T4, 3pha, 5,5kw

Tình trạng: Còn hàng

Order Code: 134F2978

FC-360H7K5T4

Mã: FC-360H7K5T4, 3pha, 7,5kw

Tình trạng: Còn hàng

Order Code: 134F2979

FC-360Q11KT4

Mã: FC-360Q11KT4, 3pha, 11kw

Tình trạng: Còn hàng

Order Code: 134F3027

FC-360Q15KT4

Mã: FC-360Q15KT4, 3pha, 15kw

Tình trạng: Còn hàng

Order Code: 134F3028

FC-360Q18KT4

Mã: FC-360Q18KT4, 3pha, 18kw

Tình trạng: Còn hàng

Order Code: 

FC-360Q22KT4

Mã: FC-360Q22KT4, 3pha, 22kw

Tình trạng: Còn hàng

Order Code: 134F3030

FC-360Q30KT4

Mã: FC-360Q30KT4, 3pha, 30kw

Tình trạng: Còn hàng

Order Code: 134F3031

FC-360Q37KT4

Mã: FC-360Q37KT4, 3pha, 37kw

Tình trạng: Còn hàng

Order Code: 134F3032

FC-360Q45KT4

Mã: FC-360Q45KT4, 3pha, 45kw

Tình trạng: Còn hàng

Order Code: 134F3033

FC-360Q22KT4

Mã: FC-360Q55KT4, 3pha, 55kw

Tình trạng: Còn hàng

Order Code: 134F3034

FC-360Q75KT4

Mã: FC-360Q75KT4, 3pha, 75kw

Tình trạng: Còn hàng

Order Code: 134F3035

FC-360H75KT4

FC-360H75KT4 3pha 75kw tải nặng

Tình trạng: Còn hàng

Order Code: 134F2988

FC-360H7K5T4

FC-360H1K5T4 , 3pha, 1,5kw có card profibus

Tình trạng: Còn hàng

Order Code: 134F2993

 

Biến tần FC102 Series

FC-102P90KT4

Mã: FC-102P90T4 , 3pha, 90kw

Tình trạng: Còn hàng

Order Code: 131F5448

FC-102N110T4

Mã: FC-102N110T4, 3pha, 110kw

Tình trạng: Còn hàng

Order Code: 134F0374

FC-102N160T4

Mã: FC-102N160T4 , 3pha 160kw

Tình trạng: Còn hàng

Order Code: 134F0383

FC-102N250T4

Mã: FC-102N250T4 , 3 pha 250kw

Tình trạng: Còn hàng

Order Code: 134F0530

 

Biến tần FC302 Series

FC-302PK75T2 131B0300

Mã: FC-302PK75T2EH20H2 , 1pha, 0,75kw

Tình trạng: Còn hàng

Order Code: 131B0300

FC-302PK75T2 131H7221

Mã: FC-302PK75T2EH20H2 , 1pha, 0,75kw có card profibus

Tình trạng: Còn hàng

Order Code: 131H7221

Biến tần Danfoss VLT® M...
Với một loạt loạt cải tiến mới, đ...
Song Nguyên chân thành cảm ơn Quý khách h...

Hỗ trợ khách hàng

Hotline: 0938 60 42 60

Email: info@songnguyen.vn

Đăng ký nhận tin

Email*:
Họ & tên:
Điện thoại: