Trang chủ Hàng có sẵn Thiết bị khí nén Chanto
  • bien tan bien-tan-song-nguyen.jpg
  • bien tan dong-co-dien-song-nguyen.jpg
  • bien tan linh-kien-khi-nen-song-nguyen.jpg
  • bien tan motor-dien-song-nguyen.jpg
  • bien tan thiet-bi-tu-dong-hoa-song-nguyen.jpg

Thiết bị khí nén Chanto

ACE20-50

Mã: ACE 20-50

SL: 1 cái Đơn giá: 714.000 VNĐ

Xi lanh tròn nhỏ gọn series AC Ø 20, dài 50 mm

ACM25-250

Mã: ACM 25-250

SL2 cái Đơn giá: 494.000 VNĐ

Xi lanh tròn nhỏ gọn series AC Ø 25, dài 250 mm

ACM25-300

Mã: ACM 25-300

SL: 2 cái Đơn giá: 536.000 VNĐ

Xi lanh tròn nhỏ gọn series AC Ø 25, dài 300 mm

DH10-20

Mã: DH 10-20

SL: 4 cái Đơn giá: 1.570.000 VNĐ

Xi lanh trượt series DHØ 10, dài 20 mm

AFMA20x220

Mã: AFMA20x220

SL: 4 cái Đơn giá: 601.000 VNĐ

Xi lanh tròn nhỏ gọn series AF Ø 20, dài 220 mm

DH10-15

Mã: DH 10-15

SL: 10 cái Đơn giá: 1.656.000 VNĐ

Xi lanh trượt series DHØ 10, dài 15 mm

DH10-30

Mã: DH 10-30

SL2 cái Đơn giá: 1.897.000 VNĐ

Xi lanh trượt series DH Ø 10, dài 30 mm

DH16-20

Mã: DH 16-20

SL: 2 cái Đơn giá: 1.466.000 VNĐ

Xi lanh trượt series DH Ø 16, dài 20 mm

DH16-30

Mã: DH 16-30

SL12 cái Đơn giá: 1.437.000 VNĐ

Xi lanh trượt series DHØ 16, dài 30 mm

DH16-40

Mã: DH 16-40

SL1 cái Đơn giá: 1.362.000 VNĐ

Xi lanh trượt series DH Ø 16, dài 40 mm

DH16-50

Mã: DH 16-50

SL4 cái Đơn giá: 1.596.000 VNĐ

Xi lanh trượt series DH Ø 16, dài 50 mm

DE20-75

Mã: DE 20-75

SL15 cái Đơn giá: 2.056.000 VNĐ

Xi lanh dẫn hướng thiết bị trượt series DE, Ø 20, dài 75 mm

DE-25-175

Mã: DE 25-175

SL: 3 cái Đơn giá: 2.620.000 VNĐ

Xi lanh dẫn hướng series DE, Ø 25, dài 175 mm

DXSM16-100

Mã: DXSM 16-100

SL1 cái Đơn giá: 1.059.000 VNĐ

Xi lanh dẫn hướng series DXSM Ø 16, dài 100 mm

KHQ20+TH-F9B+  TD11046

Mã: KHQ20+TH-F9B+ TD11046

SL8 cái Đơn giá: 1.877.000 VNĐ

Xi lanh kẹp series KHQ, Ø 20                              .

KHZ16

Mã: KHZ16+TH-F9B+TD11046

SL1 cái Đơn giá: 1.352.000 VNĐ

Xi lanh kẹp series KHZ, Ø 16

MB16-150

Mã: MB 16-150

Tình trạng: Hết hàng

Xi lanh tiêu chuẩn series MB Ø 16, dài 150 mm

MB16-175

Mã: MB 16-175

SL2 cái Đơn giá: 580.000 VNĐ

Xi lanh tiêu chuẩn series MB Ø 16, dài 175 mm

MB-20-190

Mã: MB 20-190

SL: 6 cái Đơn giá: 921.000 VNĐ

Xi lanh tiêu chuẩn series MB Ø 20 dài 190 mm

MB-20-220

Mã: MB 20-220

SL 8 cái Đơn giá: 832.000 VNĐ

Xi lanh tiêu chuẩn series MB Ø 20 dài 220 mm

MSR-20-100

Mã: MSR 20-100

SL1 cái Đơn giá: 840.000 VNĐ

Xi lanh tiêu chuẩn series MSR Ø 20, dài 220 mm

MH-R-16

Mã: MH-R-16

SL1 cái Đơn giá: 2.181.000 VNĐ

Xi lanh MH-R-16

JUR20x10

Mã: JUR20X10 + TDA93

SL1 cái Đơn giá: 516.000 VNĐ

Xi lanh nhỏ gọn series JUR, Ø 20

JUR20x20

Mã: JUR20X20 + TDA93

SL1 cái Đơn giá: 528.000 VNĐ

Xi lanh nhỏ gọn series JUR, Ø 20

RA16-180-TA-22-2

Mã: RA 16-180 TA-22-2

SL1 cái Đơn giá: 1.479.000 VNĐ

Xi lanh xoay series RA, Ø 16, góc xoay: 180 độ

VSY5120-D24L

Mã: VSY5120-D24L

SL33 cái Đơn giá: 497.000 VNĐ

Van điện từ 5 cổng, 1 solenoid,  24V DC

VSY520-M5

Mã: VSY520-M5

SL5 cái Đơn giá: 187.000 VNĐ

Đế van điện từ 5 cổng, 1 solenoid,  24V DC

ZCCA-04-M5

Mã: ZCCA-04-M5

SL10 cái Đơn giá: 60.000 VNĐ

Van tiết lưu ZCCA, Ø 4, M5

ZCCA-06-M5

Mã: ZCCA-06-M5

SL36 cái Đơn giá: 66.000 VNĐ

Van tiết lưu ZCCA, Ø 6, M5

ZCCA-06-01

Mã: ZCCA-06-01

SL273 cái Đơn giá: 54.000 VNĐ

Van tiết lưu ZCCA, Ø 6 (M9.6)

ZCCA-06-02

Mã: ZCCA-06-02

SL: 38 cái Đơn giá: 56.000 VNĐ

Valve tiết lưu ZCCA, Ø 6 (1/4'')

ZCU-08

Mã: ZCU-08

SL11 cái Đơn giá: 88.000 VNĐ

Van tiết lưu thẳng ZCU-08

ZPC-04-01

Mã: ZPC-04-01

SL9 cái Đơn giá: 14.000 VNĐ

Đầu nối khí nén - Fitting ZPC, Ø 4

ZPC-06-M5

Mã: ZPC-06-M5

SL538 cái Đơn giá: 14.000 VNĐ

Đầu nối khí nén - Fitting ZPC, Ø 6

ZPC-06-01

Mã: ZPC-06-01

SL26 cái Đơn giá: 15.000 VNĐ

Đầu nối khí nén - Fitting ZPC, Ø 6 (1/8'')

ZPC-06-02

Mã: ZPC-06-02

SL80 cái Đơn giá: 16.000 VNĐ

Đầu nối khí nén - Fitting ZPC, Ø 6 (1/4'')

ZPC-08-02

Mã: ZPC-08-02

SL34 cái Đơn giá: 16.000 VNĐ

Đầu nối khí nén - Fitting ZPC, Ø 8 (1/4'')

ZPC-10-02

Mã: ZPC-10-02

SL16 cái Đơn giá: 19.000 VNĐ

Đầu nối khí nén - Fitting ZPC, Ø 10 (1/4'')

ZPOC-06-M5

Mã: ZPOC-06-M5

SL16 cái Đơn giá: 18.000 VNĐ

Đầu nối khí nén - Fitting ZPOC, Ø 6, M5

ZPOC-06-01

Mã: ZPOC-06-01

SL18 cái Đơn giá: 15.000 VNĐ

Đầu nối khí nén - Fitting ZPOC, Ø 6

ZPLM-08-02

Mã: ZPLM-08-02

SL24 cái Đơn giá: 19.000 VNĐ

Đầu nối khí nén - Fitting ZPLM, Ø 8

ZPLM-06-01

Mã: ZPLM-06-01

SL46 cái Đơn giá: 18.000 VNĐ

Đầu nối khí nén - Fitting ZPLM, Ø 6

ZPY-06

Mã: ZPY-06

SL33 cái Đơn giá: 37.000 VNĐ

Đầu nối chữ ZPY-Ø 6

ZPE-06

Mã: ZPE-06

SL16 cái Đơn giá: 24.000 VNĐ

Đầu nối chữ ZPE, Ø 6

SV01B

Mã: SV01B

SL38 cái Đơn giá: 21.000 VNĐ

Giảm thanh bằng nhựa SV01B (1/8'')

SV02B

Mã: SV02B

SL4 cái Đơn giá: 41.000 VNĐ

Giảm thanh bằng nhựa SV02B (1/4'')

SU01

Mã: SU01

SL10 cái Đơn giá: 13.000 VNĐ

Giảm thanh bằng đồng SU01 (1/8'')

SU02

Mã: SU02

SL64 cái Đơn giá: 14.000 VNĐ

Giảm thanh bằng đồng SU02 (1/4'')

ST02

Mã: ST02

SL70 cái Đơn giá: 13.000 VNĐ

Giảm thanh bằng đồng ST02 (1/4'')

SA0806-1

Mã: SA0806-1

SL10 cái Đơn giá: 361.000 VNĐ

Giảm chấn thủy lực series SA

SA0806-2

Mã: SA0806-2

SL10 cái Đơn giá: 361.000 VNĐ

Giảm chấn thủy lực series SA

FC-1008T

Mã: FC-1008T

SL31 cái Đơn giá: 187.000 VNĐ

Floating Joint

TA-22

Mã: TA-22

SL95 cái Đơn giá: 81.000 VNĐ

Cảm biến TA-22

TE-Y59A

Mã: TE-Y59A

SL2 cái Đơn giá: 111.000 VNĐ

Cảm biến TE-Y59A

TG-C73

Mã: TG-C73

SL8 cái Đơn giá: 103.000 VNĐ

Cảm biến TG-C73

UT-22

Mã: UT-22

SL54 cái Đơn giá: 111.000 VNĐ

Cảm biến UT-22

Biến tần Danfoss VLT® M...
Với một loạt loạt cải tiến mới, đ...
Song Nguyên chân thành cảm ơn Quý khách h...

Hỗ trợ khách hàng

Hotline: 0938 60 42 60

Email: info@songnguyen.vn

Đăng ký nhận tin

Email*:
Họ & tên:
Điện thoại: