• bien tan bien-tan-song-nguyen.jpg
  • bien tan dong-co-dien-song-nguyen.jpg
  • bien tan linh-kien-khi-nen-song-nguyen.jpg
  • bien tan motor-dien-song-nguyen.jpg
  • bien tan thiet-bi-tu-dong-hoa-song-nguyen.jpg

Air Slide Table MXQ

-    Reduced in height: 10% reduction (27 mm: Existing model 30 mm)

-    Product weight: 22% reduction (298 g: Existing model 380 g)

-    Allowable kinetic energy: 64% improvement (0.09 J: Existing model

 0.055 J)

TypeSeriesActionBore size (mm)
Double ported type MXQ□A Double acting 6,8,12,16,20,25
Low thrust with high rigidity type MXQ□B Double acting 6,8,12,16,20
Single side ported type MXQ□C Double acting 8,12
Height interchangeable type MXQ Double acting 6,8,12,16,20,25

Tải Catalogue

Biến tần Danfoss VLT® M...
Với một loạt loạt cải tiến mới, đ...
Song Nguyên chân thành cảm ơn Quý khách h...

Hỗ trợ khách hàng

Hotline: 0938 60 42 60

Email: info@songnguyen.vn

Đăng ký nhận tin

Email*:
Họ & tên:
Điện thoại: